คำย่อ อักษรย่อ


  RIP ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
RIPRest In Peace -