คำย่อ อักษรย่อ


  Rh- ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Rh-Rhesus Negative -