คำย่อ อักษรย่อ


  Rh+ ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Rh+Rhesus Positive -