คำย่อ อักษรย่อ


  RFID ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
RFIDRadio Frequency Identification -