คำย่อ อักษรย่อ


  RFID ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
RFIDRadio Frequency Identification -