คำย่อ อักษรย่อ


  PPV ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
PPVPeople Powered Vehicle -