คำย่อ อักษรย่อ


  PPM ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
PPMPart per Million -