คำย่อ อักษรย่อ


  PPM ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
PPMPart per Million -