คำย่อ อักษรย่อ


  PPI ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
PPIPixels per inch -