คำย่อ อักษรย่อ


  รร.นรต. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
รร.นรต.โรงเรียนนายร้อยตำรวจ -