คำย่อ อักษรย่อ


  PP ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
PPPolypropylene -