คำย่อ อักษรย่อ


  POP3 ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
POP3Post Office Protocol 3 -