คำย่อ อักษรย่อ


  PNG ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
PNGPortable Network Graphics -