คำย่อ อักษรย่อ


  PMMA ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
PMMAPoly Methyl Methacrylate -