คำย่อ อักษรย่อ


  PIN ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
PINPersonal Identification Number -