คำย่อ อักษรย่อ


  PHP ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
PHPHypertext Preprocessor -