คำย่อ อักษรย่อ


  รร.นร. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
รร.นร.โรงเรียนนายเรือ -