คำย่อ อักษรย่อ


  PDA ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
PDAPersonal Digital Assistant -