คำย่อ อักษรย่อ


  PCI ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
PCIPeripheral Component Interconnect -