คำย่อ อักษรย่อ


  PDF ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
PDFPortable Document Format -