คำย่อ อักษรย่อ


  PA6 ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
PA6Polyamide 6 -