คำย่อ อักษรย่อ


  P&G ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
P&GProcter & Gamble -