คำย่อ อักษรย่อ


  P.S. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
P.S.Post Script -