คำย่อ อักษรย่อ


  OS ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
OSOperating System -