คำย่อ อักษรย่อ


  รร.ตท. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
รร.ตท.โรงเรียนเตรียมทหาร -