คำย่อ อักษรย่อ


  O-net ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
O-netOrdinary National Education -