คำย่อ อักษรย่อ


  NYMEX ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
NYMEXNew York Mercantile Exchange -