คำย่อ อักษรย่อ


  NPK ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
NPKNitrogen – Phosphorus – Potassium Fertilizer -