คำย่อ อักษรย่อ


  NMI ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
NMINational Metrological Institute -