คำย่อ อักษรย่อ


  NIST ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
NISTNational Institute of Standards and Technology -