คำย่อ อักษรย่อ


  NIC ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
NICNetwork Interface Controller -