คำย่อ อักษรย่อ


  NGV ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
NGVNatural Gas for Vehicle -