คำย่อ อักษรย่อ


  NFC ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
NFCNear Field Communication -