คำย่อ อักษรย่อ


  รร.จปร. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
รร.จปร.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า -