คำย่อ อักษรย่อ


  NEWS ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
NEWSNorth, East, West, South -