คำย่อ อักษรย่อ


  NCDs ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
NCDsNon-communicable diseases -