คำย่อ อักษรย่อ


  NBA ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
NBANational Basketball Association -