คำย่อ อักษรย่อ


  NAT ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
NATNetwork Address Translation -