คำย่อ อักษรย่อ


  NAT ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
NATNetwork Address Translation -