คำย่อ อักษรย่อ


  MRT ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
MRTThe Metropolitan Rapid Transit -