คำย่อ อักษรย่อ


  MPV ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
MPVMulti-purpose Vehicle -