คำย่อ อักษรย่อ


  MPV ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
MPVMulti-purpose Vehicle -