คำย่อ อักษรย่อ


  MP4 ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
MP4Motion Picture Experts Group 4 -