คำย่อ อักษรย่อ


  MP3 ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
MP3Motion Picture Experts Group 3 -