คำย่อ อักษรย่อ


  MOU ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
MOUMemorandum of understanding -