คำย่อ อักษรย่อ


  MODEM ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
MODEMModulator-demodulator -