คำย่อ อักษรย่อ


  MMS ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
MMSMultimedia Messaging Service -