คำย่อ อักษรย่อ


  MMS ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
MMSMultimedia Messaging Service -