คำย่อ อักษรย่อ


  MIDI ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
MIDIMusical Instrument Digital Interface -