คำย่อ อักษรย่อ


  MI5 ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
MI5Military Intelligence, Section 5 -