คำย่อ อักษรย่อ


  MHz ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
MHzMegahertz -