คำย่อ อักษรย่อ


  MERS ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
MERSMiddle East Respiratory Syndrome -