คำย่อ อักษรย่อ


  รร.ชท. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
รร.ชท.โรงเรียนช่างฝีมือทหาร -