คำย่อ อักษรย่อ


  mAH ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
mAHMilliampere-hour -