คำย่อ อักษรย่อ


  mAH ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
mAHMilliampere-hour -