คำย่อ อักษรย่อ


  MAG ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
MAGMagnesium -